Artykuły

 1. Wzorek W., Bugajewska A., Mateusiak S., Bonin S., 2000: Wykorzystanie drożdży immobilizowanych na szkle piankowym w ciągłej fermentacji winiarskiej, Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, 1, 22, 7, 102-108
 2. Donderski W., Bonin S., 2000: Mikroflora słodu badanego w różnych porach roku, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 43, 5, 13-15
 3. Wzorek W., Bugajewska A., Bonin S., Mateusiak S., 2000: Badania nad ciągłą fermentacją winiarską z wykorzystaniem drożdży immobilizowanych na szkle piankowym, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 44, 6, 14-16
 4. Bonin S., Wzorek W., 2000: Długotrwała ciągła fermentacja winiarska z drożdżami immobilizowanymi na szkle piankowym, Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, suplement, 3, 24, 7, 105-113
 5. Bonin S., Wzorek W., 2001: Zmiany zawartości i morfologii drożdży Saccharomyces cereviaiae rasy S.o.1/AD podczas długotrwałej, ciągłej fermentacji winiarskiej, Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, suplement, 2, 27, 8, 32-41
 6. Bonin S., Wzorek W., 2003: Wpływ długotrwałej ciągłej fermentacji winiarskiej na morfologię drożdży immobilizowanych na szkle piankowym. Biotechnologia, 4(63), 167-181
 7. Wzorek W., Bonin S., Koskowska J., 2003: Attempt to obtain beverage containing viable lactic acid bacteria and estimation of their survival ability at the selected temperatures. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2, 2, 47-5
 8. Bonin S., Wzorek W., 2004: Porównanie ciągłych fermentacji winiarskich prowadzonych z użyciem dwóch szczepów drożdży immobilizowanych na szkle piankowym. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 3, 2, 83-93
 9. Wzorek W., Bonin S., Basiak A., 2005: Próba zastosowania chitozanu w formie rozpuszczonej do stabilizacji win. Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, 1, 42, 108-120
 10. Bonin S., 2005: Zakażenia mikrobiologiczne podczas produkcji wina. Agro Przemysł, 1, 26-28
 11. Bonin S., 2006: Zastosowanie mikroorganizmów immobilizowanych w winiarstwie. Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, 3, 48, 5-15
 12. Bonin S., Wzorek W., Koper L., 2006: Influence of long-time continuous wine fermentation on yeast immobilized on foam glass. Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 5, 2, 25-38
 13. Bonin S., Ślusarska M., 2007: Wpływ dodatku soli magnezu i wapnia do wysokocukrowych nastawów na proces fermentacji winiarskiej i przyrost biomasy drożdży, Żywność-Nauka-Technologia –Jakość, 4, 53, 109-119
 14. Bonin S., 2008: Mikroorganizmy immobilizowane, Agro Przemysł, 6, 20-22
 15. Bonin S., Skwira J., 2008: Effect of continuous fermentation of high-sugar fruit must on the viability and morphology of immobilized yeast on white foam glass, Food Technology and Biotechnology, 46, 2, 164-170
 16. Bonin S., Wzorek W., Pawluczuk M., 2008: Badania nad produkcją cydrów z możliwością zastosowania metody ciągłej, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 52,10, 34-36
 17. Bonin S. Kur M., 2008: Produkty uboczne fermentacji a cechy jakościowe wina, Agro Przemysł, 5, 77-80
 18. Bonin S., Kolwas M., 2009: Fermentacja nastawów wysokocukrowych z dodatkiem preparatu ścian komórkowych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 5, 6-8
 19. Bonin S., Wzorek W., Woźniak M., 2009, Wpływ pożywek azotowych na fermentacje i cechy wina jabłkowego oraz napojów winopodobnych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny,53, 12, 13-16
 20. Bonin S., Stanisławczyk M., 2011, Wpływ pierwiastków magnezu i wapnia na proces fermentacji winiarskiej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 55, 5, 16-17
 21. Bałdyga P., Bonin S., Sękul J., Bryła M., 2011, Substancje lotne kształtujące jakość jabłek i koncentratu jabłkowego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 55, 5, 20-21
 22. Bonin S., Bałdyga P., Lipińska E., 2011: Stan mikrobiologiczny produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom XLIV, 3, 706-711
 23. Lipińska E., Bonin S., Leoniak R., Hać-Szymańczuk E., 2011, Wpływ składu podłoża fermentacyjnego i zastosowanych szczepów drożdży na przebieg fermentacji alkoholowej oraz jakość spirytusu surowego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom XLIV, 3, 964-969
 24. Bonin S., Bielawska M, 2013: Rola bakterii fermentacji jabłkowo-mlekowej w winiarstwie. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 57, 5-6, s. 57-58
 25. Bonin S., 2014: Effects of magnesium ions on both VHG batch and continuous fruit wine fermentations, Journal of the Institute of Brewing, vol. 120, 4, s. 477-485
 26. Ścibisz I., Bonin S., Mitek M., Ziarno M., Zaręba D., 2014, Kwasy organiczne w cydrach jabłkowych. Cz 1, Przemysł Ferementacyjny i Owocowo-Warzywny, 58, 4, s. 33-34
 27. Ścibisz I., Bonin S., Mitek M., Ziarno M., Zaręba D., 2014, Cydry polskie a importowane - porównanie składu kwasów organicznych. Cz 2, Przemysł Ferementacyjny i Owocowo-Warzywny, 58, 5, s. 16-18
 28. Bonin S., 2014, Recenzja Enographia Thalloris, autor: Mirosław Kuleba, Wydawnictwo: Fundacja Monte Verde, Zielona Góra 2013; Przemysł Ferementacyjny i Owocowo-Warzywny, 10, 58, s. 60
 29. Ścibisz I., Bonin S., Mitek M., Ziarno M., Zaręba D., Cendrowski A., Grzejszczak A., 2015: Porównanie składu cukrów w cydrach polskich i importowanych, Przemysł Ferementacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, 24-26
 30. Bonin S., 2018: Związki powstające w czasie fermentacji winiarskiej, Przemysł Ferementacyjny i Owocowo-Warzywny, 7, 21-23
 31. https://pap.pl/cp/pl/news/info/125811,,alkohol-tez-zawiera-kalorie-zwracajmy-uwage-na-ilosc-cukru-i-procenty
 32. Bonin, S., 2021, Nadchodzące zmiany w prawie winiarskim – krajowa ustawa winiarska, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny (3), 14–16
 33. Bonin, S. Czarnecki P., 2021, Dostępność na stołecznym rynku win bezalkoholowych i niskoalkoholowych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, 7-9

Podręczniki, skrypty, monografie:

 1. Bonin S., Wzorek W., 2001: Continuous wine fermentation with immobilized yeast cells, 3rd International Conference of PHD Students, University of Miszkolc, Hangary, 13-19.08, Agriculture, p. 73-79
 2. Bonin S., Wzorek W., Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005, 4 ark. wyd.
 3. Bonin S., Technologia produkcji piwa i ocena jego jakości, w: Wybrane zagadnienia z technologii żywności, Wyd. SGGW, 2006, str. 110-125
 4. Lipińska E., Bonin S., 2009: Monitoring of microbiological contaminations in the production process of baker’s yeast as an element of quality management, Quality engineering : monography / ed. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja. - S. 71-80
 5. Iwaniuk M., Wiktor A., Wronka M., Bonin S., 2010, Wpływ odmiany krajowych jabłek oraz wybranych szczepów drożdży na cechy jakościowe cydrów, monografia Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku, pod red. Tadeusza Sikory, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Str. 144-152
 6. Lipińska E., Bonin S., 2011, Związki kształtujące jakość napojów winiarskich i spirytusowych. Jakość i bezpieczeństwo żywności – kształtowanie jakości żywieniowej w procesach technologicznych, pod red. Doroty Nowak, Wydawnictwo SGGW, str. 103-118
 7. Bonin S., 2013, Morfologia i fizjologia różnych gatunków drożdży, str 282-301, w: Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW
 8. Bonin S., 2013, Drożdże w fermentacji winiarskiej, str. 137-154, w: Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW
 9. Bonin S., 2013, Immobilizacja mikroorganizmów, str. 58-70, w: Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW
 10. , 2014, Technologia produkcji piwa i ocena jego jakości, w: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego, pod red. S. Błażejaka, Wyd. SGGW, s. 35-51
 11. Bonin S., 2014, Regulacje prawne produkcji wyrobów winiarskich w Polsce, w: Technologia produkcji wina, PWRiL

Patent:

 1. Wzorek W., Bonin S., „Sposób intensyfikacji fermentacji winiarskiej”, patent PL 205806, B1, Biuletyn Urzędu Patentowego